Hoppa till innehåll

9. Mallar Inbjudan och Seglingsföreskrifter

Mallarna utgör en del av Tävlingsreglementet

I mallarna finns anvisningar för hur de ska användas, vilka krav som finns på domare, format etc. och vilka avsteg som får göras. 
När det gäller mallarna sker fortlöpande rättning och uppdatering, därför bör arrangörer alltid inför en tävling kontrollera senaste utgåva/version.

Fleetracing med App S – Entypsbåtar vid ban- eller distanskappsegling
Förhandling med protestkommitté
Inbjudan Seglingsföreskrift SF vid Gruppindelning
Förhandling med dömningsmöjlighet på vattnet
(endast vid bankappsegling)
Inbjudan Seglingsföreskrift
SF vid Gruppindelning
Fleetracing i mindre fält och med direktdömning.
Inbjudan Seglingsföreskrift Addendum Q
Respitsegling (SRS) vid ban- eller distanskappsegling 
Förhandling med protestkommitté  
Inbjudan + SRS tillägg Seglingsföreskrift + SRS tillägg med App S
eller   Seglingsföreskrift + SRS tillägg utan App S
Fleetracing utan App S – Entypsbåtar vid ban- eller distanskappsegling 
Svenska mallar för förhandling med protestkommitté
Inbjudan
Seglingsföreskrift

Sprintformat med direktdömning.
Inbjudan Seglingsföreskrift Addendum Q
Engelska mallar för förhandling med protestkommitté
Notice of Race Sailing Instructions   SI vid Gruppindelning  
Matchracing
ISAF:s mallar för NoR och SI skall användas. http://www.sailing.org/
Havskappsegling
Inbjudan
Seglingsföreskrift
När tävlingen riktar sig både till svenska och internationella deltagare kan mallarna i Green Book med fördel användas: http://www.orc.org/rules.htm
Lagkappsegling
Inbjudan Seglingsföreskrift

Övrigt - Medling
Seglingsföreskrift för medling är en tilläggstext som infogas i de vanliga seglingsföreskrifterna om man önskar använda systemet med medling. Läs mer här
Nationella föreskrifter
Svenska Seglarförbundet och Nordiska Seglarförbundet har en del nationella föreskrifter som kan vara bra att känna till. Läs dessa här 

Arrangörskommittén  |  Senast uppdaterad: 2015-02-16

Tipsa om artikeln

Tipsa någon du känner

Tillbaka

Ta ett steg bakåt